Zaper impulzi

‘Pozitivno naravnani’

Zaper ORIGINAL ima v svoji konstrukciji delovanja le ‘pozitivne off-set‘ impulze, kot je v svojih knjigah zapisala izumiteljica zaperja dr. Hulda Clark. Zaper električni impulz potuje na merilnem osciloskopu le nad vodoravno središčnico in ima samo tako imenovane ‘pozitivne vrednosti’. To je ključen element ORIGINAL zaper impulzov, ki jih je v svojem delu uporabljala dr. Clark.

V Sloveniji so edini zaperji, ki upoštevajo to zakonitost in oddajajo originalne zaper impulze le s ‘pozitivno off-set‘ vrednostjo, zaperji s KARBONSKIMI zaper sondami: Zapper-Zapper, Zaper-Zaperino, Zapper 3 in Zapper-Geo.

Izkazalo se je, da celo tuji proizvajalci zaperjev, ki jih tržijo slovenska podjetja, ne upoštevajo te konstrukcijske zakonitosti. Zaper impulzi v ‘pozitivni off-set‘ obliki so ORIGINALNI in delujejo na parazite učinkovito in dokazano. Žal se je podatek o ‘pozitivnih off-set‘ zaper impulzih izmuznil izdelovalcem, ki podcenjujejo originalno zaper terapijo in poenostavijo proizvodni postopek, da jih lahko izdelajo čimveč. Preprodajalci pa v svoji nevednosti celo trdijo, da imajo zaperji njihovih dobaviteljev ustrezne lastnosti, kljub temu, da jih niso preizkusili, testirali ali pa se ustrezno podučili iz bogate zapuščine knjig dr. Hulde Clark.

Zaper original

Zaper ORIGINAL mora biti kvaliteten in izdelan po predpisih vključno le s ‘pozitivnimi off-set‘ impulzi, zaper terapija pa tradicionalno vključuje tudi tinkturi črni oreh in pelin skupaj z bio klinčkom.

Bodoči uporabnik zaper terapije naj bi bil ob nakupu zaperja v pisni in ustni obliki ustrezno informiran o pravilni zaper terapiji, da ne bi nevedoma ali po pomoti izpustil njenih vitalnih elementov. Kljub temu, da je zaper terapija preprosta za uporabo, ima svoje zakonitosti, ki jih je zaželeno upoštevati, da bi lahko pričakovali opevane rezultate.

Dr. Hulda Clark je v svojih knjigah v obilju govori o razlogih in ključni pomembnosti črnega oreha, pelina in bio klinčkov ob zaper terapiji, še posebej, če gre za bolnega človeka oziroma za kogarkoli, ki bi rad naredil nekaj dobrega zase. Samo takšna celovita zaper terapija, s tradicionalno zeliščno podporo in konstrukcijsko ustreznim zaper pripomočkom, ki oddaja le ‘pozitivne off-set‘ zaper impulze, prinaša dobrobiti, kot jih v svojih knjigah opisuje dr. Hulda Clark.

Zaper spletna trgovina

Zaper originalne konstrukcije Alkivita d.o.o., slovenskega porekla in z boljšimi KABONSKIMI zaper sondami, si oglejte na spletni strani alkivita.si in vitastas.si
Zaper original v spletni trgovini  >>